Participatie

In de ontwikkeling van het project Straathof staan samenspraak, veiligheid en gemeenschapszin centraal. Hierdoor ontstaat een nieuwe duurzame en kwalitatieve leefomgeving; een meerwaarde voor het dorp. 

In een eerdere fase hebben bewoners – tijdens een informatieavond - al volop meegedacht over de plannen. Op deze ervaring en energie bouwen we graag voort. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt met verschillende belanghebbenden. Naar verwachting wordt volgend jaar, in het eerste kwartaal van 2023, een nieuwe informatieavond georganiseerd. 

De verdere uitwerking van de plannen op het gebied van ontwerp en architectuur van de woningen, inrichting van de openbare inrichting en de behoefte van de diverse doelgroepen vullen wij graag gezamenlijk in tijdens het participatietraject. 

Wilt u meer informatie over het project of op de hoogte gehouden worden van het participatietraject? Meldt u zich dan via de contactpagina voor de nieuwsbrief. 

29
Jan

Op woensdag 17 januari was er een inloopbijeenkomst. Belangstellenden werden geïnformeerd over de status van de plannen.

De informatiepanelen van de verschillende thema’s en het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder bekijken.

..

Lees meer

8
Jan

Op woensdag 17 januari 2024 organiseren wij een inloopbijeenkomst op. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wat gaat er gebeuren?  
Een deel van het gebied ten noorden van de Buitenweg maakt plaats voor nieuwbouw. Het plan ‘Straathof’ bestaat uit 30 woningen, waarvan 21 koopwoningen en 9 sociale huur- woningen. De woningen zijn verdeeld over verschillende bouwblokken. Deze worden zorgvuldig ingepast in de omgeving. Met de ontwikkeling wordt ingespeeld op de grote woningbehoefte..

Lees meer

15
May

Thunnissen heeft in 2017/2018 een eerste klankbordbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. De bijeenkomst had enerzijds het doel om de buurt te informeren en anderzijds om in samenspraak het plan verder vorm te geven. Tijdens deze avond konden omwonenden op 5 verschillende stedenbouwkundige plannen reageren en aanvullende ideeën en suggesties aangeven. Onder andere thema’s als locatie van de ontsluiting, de zichtlijnen, posities van groen en speelvoorzieningen – zijn uitgebreid ter sprake gekomen.

De vormgeving van het huidige plan..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring