Participatie

In de ontwikkeling van het project Straathof staan samenspraak, veiligheid en gemeenschapszin centraal. Hierdoor ontstaat een nieuwe duurzame en kwalitatieve leefomgeving; een meerwaarde voor het dorp. 

In een eerdere fase hebben bewoners – tijdens een informatieavond - al volop meegedacht over de plannen. Op deze ervaring en energie bouwen we graag voort. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt met verschillende belanghebbenden. Naar verwachting wordt volgend jaar, in het eerste kwartaal van 2023, een nieuwe informatieavond georganiseerd. 

De verdere uitwerking van de plannen op het gebied van ontwerp en architectuur van de woningen, inrichting van de openbare inrichting en de behoefte van de diverse doelgroepen vullen wij graag gezamenlijk in tijdens het participatietraject. 

Wilt u meer informatie over het project of op de hoogte gehouden worden van het participatietraject? Meldt u zich dan via de contactpagina voor de nieuwsbrief. 

15
May

Thunnissen heeft in 2017/2018 een eerste klankbordbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. De bijeenkomst had enerzijds het doel om de buurt te informeren en anderzijds om in samenspraak het plan verder vorm te geven. Tijdens deze avond konden omwonenden op 5 verschillende stedenbouwkundige plannen reageren en aanvullende ideeën en suggesties aangeven. Onder andere thema’s als locatie van de ontsluiting, de zichtlijnen, posities van groen en speelvoorzieningen – zijn uitgebreid ter sprake gekomen.

De vormgeving van het huidige plan..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring