8
Dec

Participatie 2017- 2018

Thunnissen heeft in 2017/2018 een eerste klankbordbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. De bijeenkomst had enerzijds het doel om de buurt te informeren en anderzijds om in samenspraak het plan verder vorm te geven. Tijdens deze avond konden omwonenden op 5 verschillende stedenbouwkundige plannen reageren en aanvullende ideeën en suggesties aangeven. Onder andere thema’s als locatie van de ontsluiting, de zichtlijnen, posities van groen en speelvoorzieningen – zijn uitgebreid ter sprake gekomen.

De vormgeving van het huidige plan komt voort uit vijf eerdere concepten, welke u hierboven kunt zien. De vijf varianten zijn besproken tijdens een inloopavond en op basis van de reacties is het plan verder uitgewerkt naar één concept. Tijdens de avond konden bezoekers hun eigen voorkeur, een stedenbouwkundige variant en aanvullende ideeën en suggesties aangeven.  

 

Variant 1 

8 rijwoningen (30% sociale woningbouw)
4 2^1-kapwoningen (375 m²)
17 vrije kavels (480 tot 600 m², gemiddeld ca. 500 m²)
• Ruim groen- en speelgebied tussen bestaande en nieuwe woningen
• Glooiende lijnen in water en paden, ruime toegangsgebieden
• Parkeren bij de rijwoningen en verdeeld over het gebied
• Rondrijden via twee toegangen

 

Variant 2

9 rijwoningen  (30% sociale woningbouw)
8 2^1-kapwoningen (300 m²)
12 vrije kavels (400 tot 500 m², gemiddeld ca. 435 m² excl. steigers)
• Open schegvormige ruimtes (water of groen) met uitzicht op het landschap
• Twee toegangen, zgn inprikkers (geen rondrij mogelijkheid)
• Wandelrondjes rond centrale brede waterpartij
• Eventueel wandelpad naar Achterdijk

 

Variant 3

9 rijwoningen (30% sociale woningbouw)
20 vrije kavels (450 tot 750 m², gemiddeld ca. 530 m²)
• In het verlengde van de twee toegangen open ruimtes met doorzicht
• Parkeren rijwoningen achter de garages (uit het zicht)
• Langsparkeren verspreid over de middenstraat
• Diepe kavels aan het weiland, brede kavels langs centrale waterpartij
• Tussen bestaande en nieuwe woningen 'relatief' veel ruimte
• Rechte maar natuurlijke oevers, inrichting openbare ruimte kan speels

 

Variant 4

8 rijwoningen (30% sociale woningbouw)
6 2^1-kapwoningen (290 m²)
15 vrije kavels (500 tot 700 m², gemiddeld ca. 575 m²)
• Ruimte toegangen met doorzicht over groene scheg (oost) en water (west)
• Rijwoningen en 2^1 kap-woningen aan waterpartij tussen bestaande en nieuwe woningen. (Let op bergingen rijwoningen)
• Wandelpad langs weiland, op natuurlijk dijkje, diverse wandelrondjes
• Natuurlijke rietoevers
• Parkeren rijwoningen haaks, overig verspreid over de middenstraat

 

Variant 5 

Eilanden met ruimte voor 20 vrijstaande woningen en/of vrije kavels.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring