Het is onze ambitie om een plan voor de nieuwbouw op de locatie te ontwikkelen, dat kan rekenen op draagvlak uit de buurt.  Door de omgeving vroegtijdig te betrekken bij de plannen, komen we gezamenlijk tot een optimaal plan.

Straathof | Rijpwetering

Het Straathof wordt een gevarieerde woonwijk in een unieke omgeving. Een gezonde leefomgeving met aandacht voor groen en water. Het duurzame nieuwbouwproject speelt in op de grote woningbehoefte binnen de gemeente, door het toevoegen van voldoende betaalbare woningen voor de lokale doelgroep en verdere differentiatie in woningtypen om daarnaast de doorstroming te bevorderen.

De ontwikkeling bestaat momenteel uit 30 nieuwbouwwoningen in een duurzaam én gevarieerd woningaanbod. Het programma bestaat uit; sociale rijwoningen, betaalbare koop rijwoningen, midden categorie rijwoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen.

Participatie

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk spelen de bewoners en toekomstige gebruikers een belangrijke rol. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoefte van toekomstige bewoners en omwonenden wordt een participatietraject doorlopen. De verdere uitontwikkeling van de wijk en de woningen wordt vormgegeven in samenspraak met de buurt. Lees meer over participatie.

Blijf op de hoogte

Heeft u belangstelling in het nieuwbouwplan? Meldt u dan aan via het contactformulier op deze website, dan informeren wij u zodra er ontwikkelingen zijn.

8
Dec

Om een ieder vroegtijdig te betrekken en vanwege de impact van de woningbouwontwikkeling, ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Straathof Rijpwetering’ met ingang van 8 december 2022 (gedurende zes weken) tot en met 18 januari 2023 ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een inspraakreactie ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. 

Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring