8
Dec

Voorontwerpbestemmingsplan Straathof Rijpwetering

Om een ieder vroegtijdig te betrekken en vanwege de impact van de woningbouwontwikkeling, ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Straathof Rijpwetering’ met ingang van 8 december 2022 (gedurende zes weken) tot en met 18 januari 2023 ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een inspraakreactie ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. 

Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente beoordeelt na de periode de binnengekomen reacties en past eventueel het bestemmingsplan aan.  

Het voorontwerpbestemmingsplan kan gedurende openingstijden digitaal worden ingezien in het gemeentehuis van Kaag en Braassem en is ook te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via [email protected] of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk. 

 


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring