Het plan

Het huidige plan

Met de ontwikkeling van de locatie Straathof wordt ingespeeld op de grote woningbehoefte in de gemeente Kaag en Braassem en Rijpwetering in het bijzonder. Betaalbaarheid, woningaanbod en beschikbaarheid voor bepaalde (lokale) doelgroepen staan hierbij centraal. Het huidige plan sluit aan bij de Omgevingsvisie Kaag en Braassem die is vastgesteld op 24 januari 2022. De ontwikkellocatie Straathof valt onder Rijpwetering-Noord.

Naar aanleiding van de klankbordbijeenkomstgesprekken met de gemeente Kaag en Braassem en de provincie is een aangepast ontwerp gemaakt. Zo is het plan meer geconcentreerd in de richting van de Blijversweg en het zuidelijke deel van de Buitenweg. Daarnaast blijft de speelvoorziening aan de Buitenweg gehandhaafd en komt op deze plek geen nieuwe ontsluitingsweg. Zoals de wens, loopt de (calamiteiten)ontsluiting in het nieuwe ontwerp via de sportvelden. Tenslotte zijn er nieuwe (woning)markt inzichten meegenomen om tot het juiste, betaalbare woningaanbod te komen, waarmee in de grote woningbehoefte wordt voorzien. Het grote aanbod vrije kavels heeft bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor meer betaalbare woningen. 

Beknopte wijzigingen t.o.v. eerdere planvorming(en):

  • Concentratie in de richting van de Blijversweg en zuidelijk deel van de Buitenweg;
  • De speelvoorziening aan de Buitenweg blijft gehandhaafd en hier komt geen verkeersontsluiting;
  • (Calamiteiten)ontsluiting via de sportvelden en de Oud Adeselaan;
  • Aanbod dure woningen en/of vrije kavels drastisch verkleind;
  • Meer sociale- en betaalbare woningen in diverse categorieën.

De ontwikkeling bestaat momenteel uit 30 nieuwbouwwoningen in een duurzaam én gevarieerd woningaanbod. Het programma bestaat uit; sociale rijwoningen, betaalbare koop rijwoningen, midden categorie rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. De ambitie is om een nieuwe en aantrekkelijke dorpsrand te creëren, met een zachte overgang tussen water, groen en bebouwing. Met daarnaast als belangrijke drager heldere zichtlijnen tussen de woningen en het open gebied. Het architectonische ontwerp van de woningen en de specifieke openbare inrichting worden nog uitgewerkt. 

 

Dorpsperspectief Rijpwetering/Oud Ade (omgevingsvisie Gemeente Kaag en Braassem)

Oud Ade en Rijpwetering zijn twee kerkdorpen met elk een eigen karakter. In de afgelopen decennia hebben zij belangrijke maatschappelijke voorzieningen met elkaar gedeeld. Rijpwetering-Noord en de zuidrand van Oud Ade worden gezien als potentiële uitbreidinglocaties voor woningbouw. Bij het bouwen van nieuwe woningen is het van belang dat alle doelgroepen die een huis zoeken worden bediend. De lokale economie van de dorpen is te versterken door de agrarische oorsprong en recreatie met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast is er aandacht voor enkele verkeerssituaties om deze te verbeteren of nieuwe recreatieve routes te creëren. 


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring